Logo Sztab Ostrów Wlkp

Dzięki wam zebraliśmy już: 308551,45 złotych!

Dla wolontariusza

Czyli zakładka o tym, co najważniejsze dla WOLONTARIUSZA! Poniżej zapraszamy do obejrzenia relacji ze spotkania dla wolontariuszy w Ostrowskim Centrum Kultury – tam z pewnością znajdziecie sporo informacji!

Wydawanie pakietów wolontariusza w niedzielę 30.01.2022 r. w godzinach od 7:00 do 10:00 w OCK przy ul. Wolności 2, wejście od ul. Raszkowskiej!

A co w pakiecie Wolontariusza? ❤️ Identyfikator ❤️ Puszka ❤️ Serduszka ❤️ Plecakoworek ❤️ Zestaw maseczek ❤️ Voucher do KFC ❤️ Voucher do Skyfitness ❤️ Broszura informacyjna m.in. z punktami gastronomicznymi w których możesz odebrać darmowy posiłek ❤️ Pluszowa niespodzianka dla najmłodszych Wolontariuszy !

W ramach tegorocznego Finału WOŚP nasi partnerzy przygotowali niespodzianki dla wolontariuszy, którzy 30 stycznia 2021 r. wyruszą na ulice naszego miasta, by zbierać pieniądze dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci.

Sytuacje kryzysowe

W przypadku sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia prosimy o jak najszybszy kontakt z policją: numer 112.

W przypadku jakichkolwiek problemów, pytań lub sytuacji awaryjnych prosimy o kontaktowanie się bezpośrednio ze sztabem, numer alarmowy sztabu: 733 932 688 – przeznaczony jest specjalnie dla Was!

Regulamin Wolontariusza 30. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

1. Podczas Finału kwestować może każdy, kto posiada identyfikator (dalej zwanym „ID”) zbiórki publicznej 30. Finału
WOŚP i zaplombowaną puszkę kwestarską wydaną przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
2. Każdy Wolontariusz zbiera pieniądze tylko w dniu wyznaczonym przez Fundację i nazwanym 30. Finałem WOŚP, który
odbędzie się 30 stycznia 2022 r. w godz. 00:00 – 24:00. Aby otrzymać identyfikator, osoba zgłaszająca się do sztabu jako
Wolontariusz zobowiązana jest m.in.: podać swoje dane osobowe, numer PESEL, adres e-mail oraz numer telefonu
komórkowego (poprzez które można się z nią kontaktować), a także wyrazić pisemną zgodę na przetwarzanie jej danych
osobowych. W przypadku osób niepełnoletnich Oświadczenie Wolontariusza musi podpisać także opiekun prawny.
3. Prowadzenie zbiórki pieniężnej przez Wolontariusza do puszki kwestarskiej w innym terminie możliwe jest tylko w
ramach Sztabu Imprezy Zamkniętej lub zgłoszonego Wydarzenia Imprezy Zamkniętej 30. Finału WOŚP.
4. Każdy wolontariusz zbiera pieniądze tylko w rejonie działania Sztabu, od którego otrzymał identyfikator i puszkę
kwestarską.
5. Wolontariusz zbiera pieniądze tylko na ulicach miast, miasteczek i wsi – nie kwestuje „pukając do drzwi”.
6. Wolontariusze, którzy nie ukończyli 16-go roku życia, kwestują w towarzystwie osoby pełnoletniej za zgodą Szefa
Sztabu.
7. Wolontariusz powinien dbać o nieuszkodzenie banderoli zabezpieczających puszkę kwestarską.
8. Wolontariusz nie ma prawa otwierać puszki kwestarskiej i wyciągać jej zawartości.
9. Wolontariusz zdaje zaplombowaną puszkę niezwłocznie po zakończeniu kwesty w dniu Finału. Miejsce, czas i zasady
określa Sztab, od którego otrzymał ID i puszkę kwestarską.
10. Wolontariusz otrzymuje dokument „rozliczenia – podziękowania” od Sztabu po zdaniu puszki kwestarskiej i
przeliczeniu jej zawartości. Wolontariusz kwituje swoim podpisem wysokość zebranej przez siebie kwoty na zbiorczym
zestawieniu, potwierdza zebraną kwotę na swoim koncie w iwolontariusz.wosp.org.pl lub poprzez przesłany drogą
elektroniczną link.
11. Do Sztabu zostaną przesłane blankiety rozliczeń – podziękowań dla wolontariuszy. Szef Sztabu zobowiązany jest
przekazać je wolontariuszom. Podziękowanie jest dowodem, że dana osoba kwestowała podczas Finału. Fundacja nie
wystawia osobnych zaświadczeń potwierdzających, iż dana osoba była wolontariuszem.
12. W ciągu trwającej zbiórki dopuszczalna jest wymiana w lokalnym Sztabie zapełnionej puszki wolontariusza na nową
pustą. Należy zadbać o to, by nowa puszka została także opatrzona numerem identyfikatora wolontariusza. W takim
przypadku należy dopilnować, aby wolontariusz został rozliczony na sumę uzyskaną ze wszystkich puszek z którymi
kwestował.
13. Wolontariusz zachowuje się przyjaźnie, etycznie i w żaden sposób nie może dać powodu do jakiejkolwiek negatywnej
oceny jego osoby.
14. Wolontariusz lub osoba pełnoletnia odrębnie upoważniona do opieki nad niepełnoletnim wolontariuszem całkowicie
odpowiada za swe czyny.
15. Wolontariusz działa na rzecz Fundacji, a nie w jej imieniu.
16. Wolontariusz zobowiązuje się stosować do obowiązujących zaleceń i przepisów epidemiologicznych

3.7 3 votes
Article Rating