Przedmioty na licytację

32

14:00:00

Niewylicytowany

100

TwojaPołożna Edyta, Nowe Skalmierzyce, ul Podkocka3/2

0

Twoja Położna

Voucher na cykl zajęć w szkole rodzenia Twoja Położna Edyta gdzie obowiązują 4 spotkania i 12h zajęć

32

14:00:00

Niewylicytowany

100

Trzeci Filar

0

Trzeci filar

Zaproszenie na indywidualną naukę chustonoszenia.