Logo Sztab Ostrów Wlkp

Dzięki wam zebraliśmy już: 342887,87 złotych!

Dla wolontariusza

W ramach tegorocznego Finału WOŚP nasi partnerzy przygotowali niespodzianki dla wolontariuszy, którzy 31 stycznia 2021 r. wyruszą na ulice naszego miasta, by zbierać pieniądze dla oddziałów dziecięcej laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy.

Tego dnia osoby za okazaniem WOŚP – owego identyfikatora, będą mogły podróżować za darmo autobusami MZK Ostrów Wielkopolski.

Citroen Sztukowski w godzinach 12:00-20:00 będą przewozić wolontariuszy z centrum na rejony oddalone od miasta (Zębców, Pruślin, Zacharzew,itp.) – i z powrotem!

Zapieknajpa przy ulicy Wrocławskiej 20 przygotowywać będzie dla wolontariuszy, którzy zechcą ich odwiedzić, ciepły napój, pajdę chleba oraz zupę

Grand Pizza & Restaurant również przygotuje bezpłatną zupę oraz herbatę dla wolontariuszy, którzy odwiedzą ich lokal przy ul. Kolejowej 19.

Wolne miejsce – Ostrów Wielkopolski przed Ostrowskim Centrum Kultury (ul. Wolności 2) będzie wydawać dla wolontariuszy ciepły posiłek i herbatę

Odbiór i zdawanie puszek

Po puszki i identyfikatory możecie zgłaszać się już w sobotę 30 stycznia w godzinach 10.00 – 14.00 oraz w dniu Finału 31 stycznia od godziny 7:00 w Ostrowskim Centrum Kultury przy ul. Wolności 2. Będziemy czekać na Was w holu na parterze, na pewno traficie! Puszki możecie odebrać do godz. 13:00. Zdawanie puszek będzie trwać do godz. 20:00.

Sytuacje kryzysowe

W przypadku sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia prosimy o jak najszybszy kontakt z policją: numer 112.

W przypadku jakichkolwiek problemów, pytań lub sytuacji awaryjnych prosimy o kontaktowanie się bezpośrednio ze sztabem, numer alarmowy sztabu: 536 045 726 – przeznaczony jest specjalnie dla Was!

Regulamin Wolontariusza 29. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

1. Podczas Finału kwestować może każdy, kto posiada identyfikator (dalej zwanym „ID”) zbiórki publicznej 29. Finału
WOŚP i zaplombowaną puszkę kwestarską wydaną przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
2. Każdy Wolontariusz zbiera pieniądze tylko w dniu wyznaczonym przez Fundację i nazwanym 29. Finałem WOŚP, który
odbędzie się 31 stycznia 2021 r. w godz. 00:00 – 24:00. Aby otrzymać identyfikator, osoba zgłaszająca się do sztabu jako
Wolontariusz zobowiązana jest m.in.: podać swoje dane osobowe, numer PESEL, adres e-mail oraz numer telefonu
komórkowego (poprzez które można się z nią kontaktować), a także wyrazić pisemną zgodę na przetwarzanie jej danych
osobowych. W przypadku osób niepełnoletnich Oświadczenie Wolontariusza musi podpisać także opiekun prawny.
3. Prowadzenie zbiórki pieniężnej przez Wolontariusza do puszki kwestarskiej w innym terminie możliwe jest tylko w
ramach Imprezy Zamkniętej 29. Finału WOŚP organizowanej przez Sztab, który otrzymał zgodę na organizację takiej
imprezy.
4. Każdy wolontariusz zbiera pieniądze tylko w rejonie działania Sztabu, od którego otrzymał identyfikator i puszkę
kwestarską.
5. Wolontariusz zbiera pieniądze tylko na ulicach miast, miasteczek i wsi – nie kwestuje „pukając do drzwi”.
6. Wolontariusze, którzy nie ukończyli 16-go roku życia, kwestują w towarzystwie osoby pełnoletniej za zgodą Szefa
Sztabu.
7. Wolontariusz powinien dbać o nie uszkodzenie banderoli zabezpieczających puszkę kwestarską.
8. Wolontariusz nie ma prawa otwierać puszki kwestarskiej i wyciągać jej zawartości.
9. Wolontariusz zdaje zaplombowaną puszkę niezwłocznie po zakończeniu kwesty w dniu Finału. Miejsce, czas i zasady
określa Sztab, od którego otrzymał ID i puszkę kwestarską.
10. Wolontariusz otrzymuje dokument „rozliczenia – podziękowania” od Sztabu po zdaniu puszki kwestarskiej i
przeliczeniu jej zawartości. Wolontariusz kwituje swoim podpisem wysokość zebranej przez siebie kwoty na zbiorczym
zestawieniu, potwierdza zebraną kwotę na swoim koncie w iwolontariusz.wosp.org.pl lub poprzez przesłany drogą
elektroniczną link.
11. Do Sztabu zostaną przesłane blankiety rozliczeń – podziękowań dla wolontariuszy. Szef Sztabu zobowiązany jest
przekazać je wolontariuszom. Podziękowanie jest dowodem, że dana osoba kwestowała podczas Finału. Fundacja nie
wystawia osobnych zaświadczeń potwierdzających, iż dana osoba była wolontariuszem.
12. W ciągu trwającej zbiórki dopuszczalna jest wymiana w lokalnym Sztabie zapełnionej puszki wolontariusza na nową
pustą. Należy zadbać o to, by nowa puszka została także opatrzona numerem identyfikatora wolontariusza. W takim
przypadku należy dopilnować, aby wolontariusz został rozliczony na sumę uzyskaną ze wszystkich puszek z którymi
kwestował.
13. Wolontariusz zachowuje się przyjaźnie, etycznie i w żaden sposób nie może dać powodu do jakiejkolwiek negatywnej
oceny jego osoby.
14. Wolontariusz lub osoba pełnoletnia odrębnie upoważniona do opieki nad niepełnoletnim wolontariuszem całkowicie
odpowiada za swe czyny.
15. Wolontariusz działa na rzecz Fundacji, a nie w jej imieniu.
16. Wolontariusz zobowiązuje się stosować do obowiązujących zaleceń i przepisów epidemiologicznych.

3 2 votes
Article Rating